Co je to hořčík?

Hořčík (latinsky magnesium) je často přezdíván prvkem života. Toto lichotivé jméno si získal díky své nepostradatelnosti pro život většiny tvorů na zemi. Magnesium hraje klíčovou úlohu ve více než 300 enzymatických reakcích v lidském metabolizmu. Bez něj by nevznikala energie, nebyl by tedy ani pohyb a život.

Hořčík (chemická zkratka Mg) se nachází mezi prvními 10 prvky nejvíce zastoupenými v zemské kúře. Hojně se vyskytuje v horninách a mořské vodě.

Hořčík - ilustrace Hořčík je také velmi významným biogenním prvkem (pozn. prvek bez něhož by nemohl probíhat metabolismus převážné většiny organismů, které jsou na něm životně závislé). Vyskytuje se ve všech zelených rostlinách, kde je součástí chlorofylu – barviva, které se bezprostředně podílí na konverzi sluneční energie do cukrů z oxidu uhličitého a vody. Rostliny se tak stávají součástí nejenom potravinového řetězce pro vyšší živočichy, ale současně i zdrojem hořčíku.

Co se týká historie, objev hořčíku je připsán H. Davymu v roce 1808 (stejný vědec a v témže roce objevil vedle hořčíku také sodík, draslík, vápník). Trvalo ale dalších téměř 150 let než byl popsán nedostatek hořčíku u člověka (Flink, 1956).

Latinský název magnesium je odvozen od řecké oblasti Magnesia v Thesally, kde se hořčík k léčbě v podobě magnesia alba využíval již v době rozkvětu řecké kultury.