Hořčík v minerálních vodách

Česká republika má jeden velký přírodní dar oproti jiným zemím - minerální vody, které jsou a pro mnohé z nás mohou být cenným zdrojem hořčíku. Hořčík z minerálních vod můžeme přijímat zcela bez kalorií, v dobře vstřebatelné formě a zároveň dodržovat důležitý pitný režim. Byla by škoda tohoto daru nevyužívat.

Kde se hořčík v minerálních vodách bere?

Podle toho, kde minerální vody vznikají a kudy protékají se také formuje jejich chemické složení. Minerální vody bohaté na hořčík pramení v několika oblastech České republiky – v chráněné krajinné oblasti Slavkovského lesa, odkud pochází minerální voda Magnesia, v oblasti u Šaratic, odkud pochází stejnojmenná minerálka a v oblasti Zaječic a Břvan.

Slavkovský les – území s unikátními vlastnostmi

Ve Slavkovském lese, kde pramení Magnesia, se vyskytuje velmi specifický horninový podklad, který je z velké části tvořen hadcem. Hadec je přeměněná hornina, má šedozelenou barvu a je protkaný žilkami a skvrnkami. Vzdáleně připomíná kůži hada, od kterého bylo také odvozeno jeho jméno. Hadec je velmi bohatý na hořčík, který prostupuje do minerálních pramenů protékajících hadcovým podkladem.

Oblast Slavkovského lesa má ještě jednu zvláštnost – prochází jí tektonický zlom. Pukliny, zlomy a zlomová pásma umožňují nejen oběh vody, ale i její prosycení kysličníkem uhličitým. Ten má nezastupitelnou roli - aktivně pomáhá procesu rozpouštění minerálních látek ve vodě.

Magnesia – přírodní zdroj hořčíku

Přírodní minerální voda Magnesia je středně mineralizovaná uhličitanová hořečnatá studená kyselka. Její zvláštností je zcela unikátní chemické složení, kde dominantním kationtem je hořčík. Vysoké koncentrace hořčíku ve vodách nejsou příliš časté, nicméně pokud se s nimi setkáme, pak je to vždy ve vodách s vysokou mineralizací. Toto pravidlo ale u Magnesie neplatí. Hořečnaté vody nacházíme, jak už bylo zmíněno, na lokalitách Zaječic, Břvan, Šaratice. Ve všech těchto případech se jedná o vody s obsahem rozpuštěných látek okolo 10 gramů na litr nebo více. Takto mineralizované vody pak není možno využívat jako běžné „pitné“ vody. Naproti tomu mineralizace Magnesie je několikanásobně nižší. Unikátnost jejího chemického složení spočívá v převaze hořčíku při zachování střední mineralizace. Je proto vhodná k doplnění chybějících zásob hořčíku do lidského organismu.